2013.08.18

Onze voorouders hadden voor Linden reeds een grote voorliefde, wat blijkt uit de schatten die de bodem prijs heeft gegeven in de vorm van prehistorische voorwerpen en Romeins aardewerk. Er was zo’n 5000 jaar geleden al bewoning in Linden. In 1556 vormde Linden nog geen parochie, terwijl dat in 1564 wel het geval was. Cornelis van den Bergh, de eerste pastoor van Linden, zal het in 1564 met zijn koster Jacob Geritz moeilijk genoeg gehad hebben. Toch moet in 1565 het Lindense gilde van Sint Antonius en Maria zijn opgericht. Het gilde bezit een oude zilveren medaillon uit 1500 met de afbeelding van de H. Maria en kruisteken voorzien van het opschrift "Sancta Maria schut van Linden" en een zilveren Koningsvogel met een kroontje gezeten op een tak met een draagketting, uit begin 1600.


Meld-wijzer gemeente Land van Cuijk

2023.04.14 Meld wijzer Gem LvC