Prev Next

Sinterklaas 2015

Hoera! Sinterklaas is weer in Linden. Zaterdag 21 november is de Goedheiligman met slaande trom en met alle Lindense kinderen ingehaald. De foto'svan ...

Lees hier de hele tekst

Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ)

Op 20 oktober 2015 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) aangepast. De aanpa...

Lees hier de hele tekst

Bridgedrive in Linden

Joekskapel 'Gans dur Nève' organiseert zaterdag 23 januari 2016 voor de 11de keer een bridgedrive in Linden. Het programma van deze bridgedrive in dor...

Lees hier de hele tekst

Omgevingsvergunning Eindsestraat 8

Omgevingsvergunning aangevraagd - Eindsestraat 8 Linden Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag vo...

Lees hier de hele tekst

Afscheidsfeest Rola en Theo

Rola en Theo gaan verhuizen naar Cuijk. Je kunt natuurlijk niet met stille trom vertrekken vonden ze. 'Voordat we uit Linden sjouwen, willen we met ju...

Lees hier de hele tekst

Even practisch....

Waarom is mij nog niet duidelijk, maar soms kan het gebeuren dat u op de voorpagina een nieuw artikeltje aanklikt omdat u dat lezen wilt, en er lijkt ...

Lees hier de hele tekst

Kickoff glasvezel campagne

In Stevensbeek was ik donderdagavond 12 november aanwezig bij de spetterende kick off van LVCNET. Een informatie avond voor de ambassadeurs die glas...

Lees hier de hele tekst

Umberto Tan legt glasvezel uit

Umberto Tan legt ons met aanstelekijk enthousiasme uit wat glasvezel eigenlijk is. En waarom we het zouden willen hebben.(Klik a.u.b. op onderstaande ...

Lees hier de hele tekst

Verslag Dorpsraad bestuurvergadering 9 n…

Verslag bestuurvergadering van: Maandag 9 november 2015Aanvang: 20.00 uurLocatie: De Burcht Aanwezige bestuursleden: Jan van de Broek, Jan van Esse...

Lees hier de hele tekst

Wie, o wie?

Wie, o wie voelt zich zo betrokken bij de toekomst van Linden dat hij of zij met mij deze aktie voor de komst van supersnel internet wil "dragen"? ...

Lees hier de hele tekst

Aftrap voor de glasvezelcampagne

Op donderdag 12 november organiseert LVCNET de aftrap voor de glasvezelcampagne met Tweede Kamerlid en aanjager van het eerste uur Erik Ronnes, voor...

Lees hier de hele tekst

Kanselmededeling van het Parochiebestuur

Naar aanleiding van publikaties in de pers en het inlegvel in de laatste editie van "Rond de Lindense Toren" ontving de Geloofsgemeenschap Linden onde...

Lees hier de hele tekst

Samenwerking Bieb Cuijk en DOS

        Sinds kort is Cuijk een nieuwe organisatie rijker die ouderen gaat helpen bij digitale vragen: Digitaal Ouderen Steu...

Lees hier de hele tekst

Omgevingsvergunning De Geest 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor: het s...

Lees hier de hele tekst

Rond de Lindense Toren Allerheiligen 201…

Wie zijn onze heiligen? Allerheiligen is een feest dat vermoedelijk nog voor weinigen betekenis heeft. Het gaat om de heiligen en we denken dan aan...

Lees hier de hele tekst

Extra informatie Geloofsgemeenschap Lind…

Geachte leden van de Geloofsgemeenschap Linden, Op vrijdag 23 oktober ’15 ontvingen de leden van de diverse Contactgroepen van het parochiebe...

Lees hier de hele tekst

Verslag Jaarvergadering Dorpsraad 15-10-…

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek voorzitter, Jan van Essen penningmeester, Johan van den Boom en Petra Schimmel secretarisAanwezigen: Zie ...

Lees hier de hele tekst

vervolg avond over verkeer

Extra informatie naar aanleiding van de jaarvergadering van de Dorpsraad Linden:Naast de schriftelijke uitnodiging aan alle omwonenden, deelt wethou...

Lees hier de hele tekst

Foto's van Sabine

Sabine heeft bij de feestelijke opening van de Burcht ook foto's gemaakt. Zo kun je onder andere zien hoe het mes snijdt en de wethouder naar binnen...

Lees hier de hele tekst

Tweede Lindense Huiskamer

Vrijdagavond 13 november is de Burcht weer open voor een gezellig samenkomen in “de huiskamer van Linden” voor gesprekken en v...

Lees hier de hele tekst

Omgevingsvergunning Kraaijenbergse plass…

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.Voor: het kap...

Lees hier de hele tekst

Omgevingsvergunning Kerkstraat 14

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevings...

Lees hier de hele tekst

Agenda voor de jaarvergadering van de Do…

    Aan alle Lindenaren UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING DORPSRAAD LINDENop donderdag 15 oktober 2015 om 20.00 uur in De Burcht Age...

Lees hier de hele tekst

Extra info Dorpsraad

Dorpsraad info: Correctie op de schriftelijke agenda tevens uitnodiging voor de jaarvergadering van de dorpsraad.We willen U laten weten dat Sander...

Lees hier de hele tekst

Omgevingsvergunning De Geest 12

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunni...

Lees hier de hele tekst

Glasvezel als huiskamer

  Al geruime tijd denk ik met enige regelmaat: “Hoe moet dat straks?” In de krant, op de TV aan de borreltafel, telkens wordt er o...

Lees hier de hele tekst

De Burcht als Open Huis(kamer)

  Beste Lindenaren, Tijdens de (her)opening van de Burcht heeft het bestuur jullie laten weten dat we één vrijdag in de maand v...

Lees hier de hele tekst

De foto's van het openingsfeest.

De foto's van het openingsfeest staan in Ons Lindens fotoboek...

Lees hier de hele tekst

Glasvezel ook in Linden

Laatste informatieavond voor vrijwilligers. Ga voor glasvezel in LINDEN   In 2016 start de informatiecampagne om een glasv...

Lees hier de hele tekst

Omgevingsvergunning Kerkstraat 14

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.Voor: het ver...

Lees hier de hele tekst

Verslag bestuursvergadering Dorpsraad 15…

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen, Johan van den Boom en Petra SchimmelAanwezige belangstellende: Geen 1. Opening en vaststel...

Lees hier de hele tekst

'Die kleine is alles voor mij'

Als trotse ouders van Rian, die hier een groot deel van haar jeugd in Linden heeft doorgebracht, laten we jullie: vrienden, bekenden en dorpsgenote...

Lees hier de hele tekst