Op maandag 3 februari 2020 vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht om 20.15 uur.

Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.

Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden

Datum: 3 februari 2020

Plaats: De Burcht (biljartzaaltje)

Tijd: 20.15 uur

 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering 7 januari 2020 (is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd)

3. Ingekomen post en mededelingen

    -voortgang Zorg en Wonen

    -verslag overleg met Dorpsraad Beers

    -uitdraai bevolkingssamenstelling

    -uitdraai KvK-gegevens

4. Geluidshinder A73

    -verwerking gegevens?

5. Agendapunten platformvergadering 19 februari a.s.

6. Verkeerstellingen i.v.m. afspraak Eric Noy woensdag 12-2 om 16.00 uur

7. Bespreking verslag overleg met Dorpsraad Beers (reeds ontvangen)

8. Verkeersveiligheid fietsers

    Plan van DR?

9. De vertegenwoordigende rol van de Dorpsraad

    -ontmoetingsbijeenkomst met Lindense ondernemers

    -gemeenschappelijke vergadering St De Burcht+ DR met vertegenw verenigingen

10. Wat verder ter tafel komt

11. Rondvraag

 

Datum volgende vergadering: 2 maart 2020

Mede namens de voorzitter

Johan vd Boom secretaris


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen