Wat vooraf ging:

De ideeën om de entree van Linden te verfraaien en daarmee een aantal zaken in een keer beter vorm te geven zijn ergens 2016 ontstaan. Er waren meerdere redenen. De verplaatsing van de Sociëteitshaven naar plas 2 met bijbehorende parkeerplekken, het toenemend (dag) recreatie (fiets)verkeer, wandelaars die vandaar vertrokken over de Brabantse wandelknooppuntroutes en niet te vergeten het in het seizoen (wild) parkeren in de bermen. Inmiddels meer dan 2 jaar verder en divers overleg met gemeente over wat wel en niet kan, met het comité van het oorlogs-vliegers-monumentje toen we dat we "mee wilde nemen" om het een prominentere plek in de hernieuwde dorpsentree wilden geven.

Steeds als het onderwerp om welke reden dan ook ter sprake kwam op onze bestuursvergaderingen hebben we de (voort)gang van zaken daar vermeld.

Waar staan we nu:

We zijn zover dat vormgeving helder is en uitvoering, wat ons betreft deze zomer kan plaatsvinden.

Een goed moment om alles op een rijtje te zetten en U / jullie ‘het Dorp’ nader te informeren. We vinden dat ook een juiste manier omdat het geheel uiteraard meer kosten met zich mee brengt dan de jaarlijkse min of meer vaste uitgaven zoals die verantwoord worden tijdens de jaarvergadering.

Laten we beginnen met het kosten overzicht en vervolgens zichtbaar maken wat we daarvoor terugkrijgen.

Voor de realisatie van de entree aan de Oostermeerweg hebben we vanaf 2017 in totaal € 3000, = gereserveerd ( € 1000, per jaar). Voor het verplaatsen en vernieuwen van het monumentje dachten we in eerste instantie zo’n € 7000, = nodig te hebben. In het totaal € 10.000,= Dat leek haalbaar met aanspreken van reserves en met hoop op mogelijke fondsen en sponsoren.

Een eerste offerte, weliswaar voor een complete realisatie van het door Ruud Schrijvershof ontworpen monument, was € 17.850,= excl BTW, kortom een bedrag dat alleen al voor het monument meer dan € 20.000,= bedroeg. Dat was voor ons ver boven de gedachte kosten en niet acceptabel.

J.l. maandag heeft overleg plaatsgevonden tussen Ruud, ontwerper, de offrerende firma en wij als dorpsraad bestuur. We zijn van mening dat we het resultaat van dit overleg wél voor onze rekening durven nemen en daarmee het kostenplaatje zoals het er nu uitziet aan U / jullie kunnen en willen voorleggen; ter info en uiteraard daarmee U / jullie de gelegenheid geven te reageren en zo mogelijk van suggesties te voor zien.

Wat moeten we voor het geheel betalen.

€ 3000,= gereserveerde gelden voor de inrichting van de dorpsentree.(infoborden, picknicksets etc.)

€ 6655,= offerte monument ( € 5500,= excl. BTW) Geleverd wordt hiervoor een kant en klaar afgewerkt bouwpakket, met alle onderdelen, de benodigde materialen exact naar het ontwerp van Ruud dat door derden ter plekke opgericht kan worden.

€ 1500,= geraamde kosten, voor het beton en het storten daarvan voor de betonnen voet.

………= onvoorzien, en afhankelijk van hoeveel vrijwilligers een helpende hand uitsteken.

Wat krijgen we er voor terug

De entree van het dorp krijgt 10 parkeerplaatsen in de oksel van Oostermeerweg / de Drul, oostzijde tegen de bebossing daar ter plekke. Daarvoor langs de weg naar de Drul in de bocht komt het monumentje met het zicht naar het dorp. Aan de overzijde, waar ook het stenen PNEM huisje staat komen langs de afrastering, op kadastrale grond van het Waterschap, - zij geven hun volledige medewerking -, rand begroeiing in de vorm van struikgewas. Het Waterschap zorgt voor het onderhoud van hun eigenterrein. Verder gaan piketpaaltjes zorgen dat het wild parkeren op het gehele stuk onmogelijk wordt; komen er een 3 tal picknick sets, 2 informatieborden waarvan er een het hele plassengebied omvat en een tweede specifiek Lindense zaken, waaronder de kerk, markante boerderijen, horeca en wandel- en fietsroutes laat zien. Tot slot een aantal in hout uitgevoerde fiets parkeerplekken. (zie de plattegrond in het beeldmateriaal.) Het daartegenover gesitueerde vliegers monument wordt het best zichtbaar hieronder in de foto-expressie die Ed Tigchelaar gemaakt heeft met behulp van de juiste maatvoeringen. We zien een in Corténstaal aaneengelaste cockpit daarachter in tranenplaat uitgevoerd markant stuk van het vliegtuig, zeven panelen, waar op de hoogste vijf de namen van de omgekomen militairen vermeld staan en op de twee meest linkse panelen is de tragische gebeurtenis kort beschreven. De vlaggenmasten staan er alleen bij officiële gelegenheden. We hopen met de komende vierdaagse alles op orde te hebben, ook het monument. Dat is erg kort dag. Lukt dat onverhoopt niet dan zal op 17 september, - de 75ste gedenkdag van Operatie Market Garden, - het eerste moment van herdenken dáár ter plekke kunnen zijn.

Wat hebben we nog nodig:

Heel concreet, vrijwilligers die ons bij de bouw en oprichtingswerkzaamheden willen en kunnen helpen. Handen uit de mouwen zogezegd. Bouwdeskundigheid is geen voorwaarde, maar wel mooi meegenomen. Nu is nog niet precies te voorzien wanneer we concreet menskracht nodig hebben, mogelijk de eerste weken van juli dan wel de eerste weken van september. Mocht je ons in principe willen helpen, meld je via Watsapp aan dan aan bij Jan van Essen of Ed Tigchelaar.

Heel concreet, sponsoren, waarbij we al wel laten weten dat er geen naamsvermelding op of bij het monument zal zijn. Maar laat dat geen reden zijn om met U /je bijdrage niet over de brug te komen. Er zijn vele mogelijkheden. We komen hier binnenkort nog op terug.

Samengevat, we vragen helpende handen en financiële ondersteuning.                   

We zullen U / jullie regelmatig op de hoogte blijven houden van alle verdere ontwikkelingen en zien U / jullie op en aanmerkingen, vragen en suggesties tegemoet.

Namens de Dorpsraad Linden, Johan vd Boom.

P.s. Het genoemde beeldmateriaal  komt begin deze week op de site beschikbaar.


www.Samencuijk.nl

02.07.2020

Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk elkaar weten te vinden

Naast onze eigen Lindense website is deze site voor onze hele gemeente en geeft mogelijk meer en andere info.

Klik op onderstaande tekst:

Wij willen deze site graag onder ieders aandacht brengen.

Ter Informatie

Ter Attentie

Nu Ed Tigchelaar en Johan van den Boom de website van artikelen en info voorzien kunt U een mail sturen naar website.grootlinden@gmail.com  U kunt uw informatie of te plaatsen artikel in een bijlage toevoegen. Wij zullen dan voor plaatsing zorgdragen. Indien we nadere informatie benodigen nemen we contact met U op. Johan van den Boom en Ed Tigchelaar.

Nu nog inschrijven voor het lage tarief

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS

Op 16 Maart is de aanleg begonnen.

Het is nu nog steeds mogelijk om tegen het lage tarief in te schrijven bij LVCnet voor supersnel internet en TV bij u in huis.

Spreek mij aan (als er u iets onduidelijk is). Ik ben er voor U.

Of kijk op de website van LVCNet.

Linden scoort heel hoog met inschrijvingen!

Maar we zitten nog niet op 100%

Dus....wat let u?

Han Maassen