2022.01.12  Verslag Bestuursvergadering Dorpsraad 12 jan. 2022

2022.01.31  Agenda Dorpsraad vergadering maandag 7 febr. 20.00 uur

2022.02.11  Verslag Bestuursvergadering Dorpsraad 7 febr. 2022

2022.02.28  Agenda Dorpsraadvergadering maandag 7 maart 20.00 uur.

2022.03.13  Verslag Bestuursvergadering Dorpsraad 7 maart. 2022

2022.03.13   Stukken tbv informatieavond van de Dorpsraad op 30 mrt A. Dijkverzwaring

                         Stukken tbv informatieavond van de Dorpsraad op 30 mrt. B Reconstructie N321

                     Stukken tbv de informatieavond van de Dorpsraad op 30 mrt. C watergebruik KP

                             C1. Uitvoeringsprogramma Kraaijenbergse Plassen dec.2021

                             C2. Tekstgedeelten uit Rapportage Toekomstig Watergebruik jan 2022

                             C3. Brief van de Dorpsraad Linden n.a.v. deze stukken febr 2022

2022.04.04  Verslag Dorpsraad bestuursvergadering van 4 Apr.2022

2022.04.25  Agenda Bestuursvergadering Dorpsraad 2 mei 2022

2022.05.26  Verslag Dorpsraad bestuursvergadering van 2 mei 2022

2022.06.13  Agenda Dorpsraad bestuursvergadering 13 juni 2022

2022.06.18  Dommelsvoort/Topparken in het kader van de MER

Zie de stukken onder:  https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-waterpark-dommelsvoort

De publicatie van de provincie vind je hier

2022.06.19 Verslag Dorpsraad bestuursvergadering van 13 juni 2022

2022.06.27 Agenda Dorpsraad bestuursvergadering 4 juli 2022

2022.07.15 Verslag Dorpsraad bestuursvergadering van 4 juli 2022

2022.07.26 Agenda Dorpsraad bestuursvergadering 1 aug. 2022 20.15 uur

2022.08.10. Agenda Bestuursvergadering Dorpsraad 5 sept. 2022 20.15 uur

2022.08.29  

2022.09.19  Verslag Bestuursvergadering Dorpsraad 5 sept. 2022

2022.09.27  Agenda Bestuursvergadering Dorpsraad op 3 okt.

2022 10.17  Agenda Jaarvergadering Dorpsraad 31 okt.2022  20.00 uur

                                 Het jaarverslag 2021 - 2022 

                                 Het beknopte financiele jaarverslag 

2022.11.03 Agenda bestuursvergadering Dorpsraad  7 november 20.00 uur

2022.10.31 Verslag Jaarvergadering Dorpsraad 31 okt.2022

2022.11.23 Verslag bestuursvergadering Dorpsraad 7 november 2022

2022.12.05 Agenda Dorpsraad bestuursvergadering maandag 12 dec. 20.15 uur.

2022.12.19 Verslag bestuursvergadering Dorpsraad 12 december 2022

2202.11.24 Nota Voorkeursalternatief dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Hierbij een uitgebreid rapport over de voortgang van de dijkverzwaring tussen Cuijk en Ravenstein.

Inhoudsopgave en Samenvatting

1. Inleiding

2. Veiligheidsopgaven en ambities

3. Het voorkeursalternatief

4. Samenwerking met de omgeving,

5. Afwegen kansrijke alternatieven

6. Doorkijk naar vervolg

Bijlage 1 Waterveiligheidsopgave
Bijlage 2 Voorkeursalternatief kaart en profielen
Bijlage 3 Veiligheidsopgave Grave vanaf ooghoogte
Bijlage 4 Legenda technische bouwstenen
Bijlage 5 Maatwerkprofielen
Bijlage 6 Gehonoreerde en afgewezen klanteisen in de ontwerpstap Voorkeursalternatief